DUYURULAR

01.03.2021 Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları

Antropoloji Bölümü Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı Giriş Sınavı Sonuçları

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ SOSYAL ANTROPOLOJİ ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi Yan Dal Kontenjanları

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi Çift Anadal Kontenjanları

Felsefe Tarihi Anabilim Dalı giriş sınavı sonuçları

Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı giriş sınavı sonuçları

Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı giriş sınavı sonuçları

Güney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı giriş sınavı sonuçları

Güney-Doğu (Türkmenistan-Uygur) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı giriş sınavı sonuçları

Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı giriş sınavı sonuçları

Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı giriş sınavı sonuçları

Osmanlı Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi Anabilim Dalı giriş sınavı sonuçları

Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı giriş sınavı sonuçları

Türk ve İslam Sanatları Anabilim Dalı giriş sınavı sonuçları

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı giriş sınavı sonuçları

Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı giriş sınavı sonuçları

Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı giriş sınavı sonuçları

Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı giriş sınavı sonuçları

Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı giriş sınavı sonuçları

Tarih Bölümü ; Yeniçağ Tarihi ABD, Yakınçağ Tarihi ABD, Ortaçağ Tarihi ABD, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ABD, Osmanlı Medeniyeti ve Müesseseleri ABD Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme sonucunda listede adı bulunan adayların sınavı;
21.12.2020 Pazartesi günü saat 10.00 'da Tarih Bölümü dersliklerinde yapılacaktır. Bilginize.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları

Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları

Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları

Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları

Tarih Bölümü Osmanlı Medeniyeti ve Müesseseleri Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları

Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları

Sosyoloji Bölümü Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları

Sosyoloji Bölümü Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları

Sosyoloji Bölümü Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları

Sosyoloji Bölümü Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları

Sanat Tarihi Bölümü Türk ve İslam Sanatları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları

Psikoloji Bölümü Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları

Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Güney-Doğu ( Türkmenistan-Uygur ) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Güney - Batı ( Oğuz ) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları

Sevgili öğrenciler uzaktan eğitim ile ilgili Bölüm Koordinatörlerinizin isim ve e-mail adresleri ektedir.
Bilgilerinize.Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
Web sayfasından sorumlu kişi : Tuğçe ÖZTÜRK (tugceacr@hacettepe.edu.tr)