Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Bölüm Başkanı:Prof.Dr. Nurettin DEMİR
Adres: Hacettepe Üniversitesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06800 Beytepe - ANKARA
Yeri:Blok B6, Zemin Kat
Telefon:(0312) 297 85 10
Faks:
E-Posta:ctl@hacettepe.edu.tr
Ağ Sayfası:Ağ Sayfası
Eğitim Programları:Lisans
Yüksek Lisans
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
Web sayfasından sorumlu kişi : Tuğçe ÖZTÜRK (tugceacr@hacettepe.edu.tr)