Edebiyat Fakültesi Dekanı

Dekan V.
Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
sukruhaluk.akalin@hacettepe.edu.tr
Dahili: 6810-11-12

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
Web sayfasından sorumlu kişi : Enver GÜNEŞ (enver@hacettepe.edu.tr)