ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Akile GÜRSOY

1951 Ankara doğumlu olan Dr. Gürsoy Cheltenham Ladies’ Collage (İngiltere)’de aldığı lise eğitiminin ardından, Durham Üniversitesi Sosyal Antropoloji Bölümü’nde lisans eğitimi tamamlamıştır. Daha sonra, lisansüstü eğitimini yapmak üzere Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü’ne giren Dr. Gürsoy 1980’de Sosyal Antropoloji alanında doktor unvanını almıştır. 1976-1980 yılları arasında, aynı bölümde araştırma görevliliği yapan Dr. Gürsoy, sonrasında birçok üniversitede akademisyen ve yönetici olarak görev almıştır. Sosyal Antropoloji alanında birçok eseri bulunan Dr. Gürsoy 2015 yılından bu yana Beykent Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde profesörlük görevini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Ali Rıza BALABAN

1933 yılında Gaziantep’te doğan Dr. Balaman orta öğrenimini tamamladıktan sonra Anadolu’nun birçok bölgesinde sağlık memuru olarak çalışmıştır. 1963 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Etnoloji Kürsüsü’ne girmiş ve 1967 yılında bu bölümden mezun olmuştur. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde araştırma görevliliğine başlamıştır. 1971 yılında yüksek lisans eğitiminin ardından; 1974 yılında Sosyal Antropoloji alanında doktor unvanını almıştır. 1979 yılından itibaren ise çalışmalarını Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde öğretim üyesi olarak sürdürmüştür. Dr. Balaman Sosyal Antropoloji ve Etnoloji alanına önemli katkı sağlayan birçok yayını ve kitabı bulunmaktadır.

Prof. Dr. Bozkurt GÜVENÇ

1926 yılında Samsun’da doğan Dr. Güvenç Kabataş Lisesi’ndeki eğitiminden sonra 1943 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde mimarlık lisans eğitimine başlamıştır. 1945 yılında kazandığı devlet bursu ile mimarlık eğitimini Georgia ve Massachusettes Teknoloji Enstitüsü’nde tamamlamıştır. Bir süre devlet kurumları ve kendi bürosunda mimarlık yaptıktan sonra 1962-1963 yılında USAID bursu ile Colombia Üniversitesi’nde Eğitim ve İnsanbilim programlarını takip etmiştir. Hacettepe Üniversitesi’nin kurucuları arasında yer alan Dr. Güvenç, 1965 yılında Hacettepe Üniversitesi’inde doktora eğitimini tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi bünyesinde Temel Bilimler Yüksek Okulu, Nüfus Etütleri Enstitüsü ve Sosyal Antropoloji Bölümü’nü kurmuş ve 1977 yılında profesörlüğe yükselmiştir. Sosyal Antropoloji alanına birçok katkıları olan Dr. Güvenç, 1993 yılında emekliye ayrılmıştır. Dr. Güvenç’in kitap, çeviri ve yayınlardan oluşan birçok eseri bulunmaktadır.

Doç. Dr. Erhan Gürsel ERSOY

1960’da Samsun’da doğan Dr. Ersoy Ankara’da sürdürdüğü lise eğitiminin ardından 1982 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Üniversitesi Fiziki Antropoloji Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Ardından lisansüstü eğitimini sürdürmek üzere Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü’ne girmiş ve 1994 yılında Sosyal Antropoloji alanında doktor unvanını almıştır. 1996 yılında H.Ü. Antropoloji Bölümü’ne yardımcı doçent olarak atanmış ve 2008 yılında doçentlik unvanı elde etmiştir. Sosyal Antropoloji alanında birçok yayın ve esere sahip olan Dr. Ersoy, 2011 yılında H.Ü. öğretim üyeliğinden emekliye ayrılmıştır.

Prof. Dr. Metin ÖZBEK

1948 senesinde Çorum’da doğan Dr. Özbek 1969 yılında Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Paleoantropoloji Kürsüsü’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Mezuniyetinin ardından 1970’de Milli Eğitim Bakanlığı Bursu ile lisansüstü eğitim görmek amacıyla Fransa’ya gitmiş ve 1976 yılında Bourdeaux Üniversitesi’nde doktor unvanını almıştır. 1977 yılında yurda dönenen Dr. Özbek, Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde Dr. Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. Aynı bölümde 1981 yılında doçent, 1988 yılında ise profesörlük unvanını almış ve 2015 yılında H.Ü Antropoloji Bölümü’nden emekliye ayrılmıştır. Dr. Özbek’in Biyolojik Antropoloji alanında birçok ulusal ve uluslararası düzeyde yayın ve ulusal düzeyde kitap olmak üzere birçok eserleri bulunmaktadır.

Prof.Dr. Nejla Serpil ALTUNTEK

1958 yılında doğan Dr. Altuntek 1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Pskoloji Bölümünden mezun olmuştur. Daha sonraları lisansüstü eğitimini yapmak üzere H.Ü. Antropoloji Bölümü’ne girmiş ve 1989 yılında bu bölümden doktor unvanını almıştır. Sosyal Antropoloji alanında birçok yayın ve kitap eserleri bulunan Dr. Altuntek akademik yaşamına Süleyman Demirel Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde devam etmiş ve aynı bölümden emekliye ayrılmıştır.

Dr. Sibel ÖZBUDUN DEMİRER

1956 yılında İstanbul’da doğan Dr. Özbudun Demirer Üsküdar Amerikan Kız Lisesi’nden mezun olduktan sonra Paris VII ve Paris Üniveristelerinde dil ve sosyoloji eğitimi görmek üzere Fransa’ya gitmiştir. Ülkeye döndükten sonra, İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde lisans eğtimine başlamış ve bu bölümden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından 1993 yılında Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde lisansüstü eğitime başlamış ve 1995 yılında doktor unvanını alarak aynı bölümde araştırma görevliliğine başlamıştır. Takip eden süreçte Hacettepe Üniversitesi’ndeki görevinden ayrılmış ve çeşitli üniversitelerde ders vermeye devam etmiştir. Dr. Özbudun Demirer’in Sosyal Antropoloji alanında birçok çeviri, kitap ve yayın eserleri bulunmaktadır.

Prof. Dr. Ali Tayfun ATAY

1962 yılında doğan Dr. Atay 1983 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fiziki Antropoloji Kürsüsü’nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başlamış ve 1988 yılında lisansüstü eğitim görmek üzere Londra Üniversitesi’ne gitmişir. 1994 yılında aynı üniversitede Sosyal Antropoloji üzerine doktor unvanını almıştır. Sosyal Antropoloji üzerine birçok yayın ve kitap eserlerine sahip olan Dr. Atay 2014’ten bu yana Okan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde profesörlük görevini devam ettirmektedir.ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Engin ÖZGEN

1946 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Lisans öğrenimini, 1968-1973 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Prehistorya kürsüsünde "Norşuntepe Ufak Taş ve Kemik Buluntuları" adlı tezi ile tamamlamıştır. Daha sonra 1974-1979 yılları arasında Fulbright bursuyla A.B.D. Pennsylvania Üniversitesi, Klasik Arkeoloji Bölümü'nde doktora öğrenimini yazmış olduğu "The Urartian Bronze Collection at the University Museum: The Urartian Armor" doktora tezi ile tamamlamıştır. 1980-1986 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nde Dr.Asistan ve Yardımcı Doçent Doktor olarak görev yapmıştır.Bu yıllar içerisinde 1985 yılında Gaziantep-Kilis Yüzey Araştırması Projesinde araştırma başkanı olarak yer almıştır. 1986-1992 yılları arasında Doçent Doktor olarak görevini devam ettirmiştir. 1992 yılından emekli olduğu 2007 yılına kadar Profesör Doktor olarak görev yapan sayın Özgen,1989-2011 yılları arasında Oylum Höyük Kazısı Kazı Başkanı olarak görev yapmıştır. Bu görevleri sırasında ayrıca 1992-1996 yılları arasında da T.C. Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. Sayın Prof.Dr. Engin Özgen 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi'ndeki görevinden emekliye ayrılmıştır.

Prof. Dr. Armağan ERKANAL
8 Mayıs 1944 yılı Ankara doğumludur. 1960 yılında kendisiyle aynı mahallede oturan Prof. Dr. Nimet Özgüç’ün yönlendirmeleriyle Ankara Üniversitesi, Protohistorya ve Önasya Arkeoloji Anabilim Dalı’nda lisans eğitimine başlamıştır. 1965 yılında lisans eğitimini tamamlayan Prof. Dr. Erkanal, aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığı’nın Yurtdışında eğitim almış bilim adamlarını ülkemize kazandırmak amacıyla verdiği yüksek lisans ve doktora bursunu kazanmıştır. Prof. Erkanal, Almanya’da Berlin - Freie Universität, Vorderasiätische Archäologie Enstitüsü’nde Prof. Dr. Barthel Hrouda, Prof. Dr. Kurt Bittel, Prof. Dr. Annalise Kammenhuber, Prof. Dr. Einer von Schuler ve Dr. Eva Strommenger olmak üzere bilim adamlarından dersler almış ve seminerlere katılmıştır. Aynı Enstitüde, Prof. Dr. Barthel Hrouda danışmanlığında “Die Intermediate Keramik in Kleinasien” konulu çalışmasını hazırlayarak, 1972 yılında Doktor ünvanını almıştır.

Prof. Dr. Erkanal yurtdışı eğitimi sonrasında 1972-1974 yıllarında Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Şubesi’nde arkeolog olarak görev almıştır. 1974 yılında ise akademik mesleki yaşamına Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak başlamıştır. Prof. Dr. Armağan Erkanal, 1979 yılında “Anadolu’da Bulunan Suriye Kökenli Mühürler ve Mühür Baskıları / Die in Anatolien vorkommenden altsyrischen Siegel und Siegelabdrücke” konulu tez çalışmasını tamamlayarak Doçent ünvanını almıştır. 1981-1982 yıllarında Alexander von Humboldt Vakfı’nın araştırma bursunu kazanmış; 1989 yılında ise Almanya, München Ludwig-Maximilian Universität’ta konuk öğretim üyesi olarak görev almıştır. Aynı yıl Profesörlük kadrosuna atanan Prof. Dr. Erkanal, 1989 yılında Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nde Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalını kurmuş ve bu Anabilim Dalı’nda 1997 yılına kadar Anabilim Dalı Başkanı olarak görevine devam etmiştir. 1997 yılında ise Arkeoloji Bölümü’nün kurulmasında önemli bir rol üstlenmiş ve Hacettepe Üniversitesi’nde Arkeoloji Bölümü kurmuş ve emekli olduğu Mayıs 2011 tarihine kadar Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmüştür. Mesleki yaşamı süresince, gerek eğitim – öğretim faaliyetleri ve gerekse kazı projelerinde, Arkeoloji biliminin gelişmesinde nitelikli öğrencileri yetişmesine özen göstermiş ve kültür mirasının öneminin anlaşılmasında mücadele etmiştir.

Prof. Dr. Armağan Erkanal’ın öğrenciliğinden itibaren katıldığı kazı projeleri arasında; 1965 yılında Burhan Tezcan başkanlığında Koçumbeli Kazısı; 1975 yılında Prof. Dr. Nimet Özgüç başkanlığında Acemhöyük Kazısı; 1980 yılında Prof. Dr. Güven Bakır ve Çetin Anlağan başkanlığında Liman Tepe - Klazomenai Kazısı; 1982-1991 yıllarında ise Prof. Dr. Hayat Erkanal başkanlığında yapılan Girnavaz Kazıları bulunmaktadır. Prof. Dr. Armağan Erkanal 1985 yılından itibaren ise İzmir İli, Menemen ilçesinde yer alan Panaztepe kazılarına başkanlık etmektedir. Bölgede Panaztepe kazıları devam ederken 2002-2006 yıllarında Güney Aiolis yüzey araştırmalarını yürütmüştür.

Prof. Dr. Armağan Erkanal eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra 1999-2011 yıllarında kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilim Kurulu Üyeliği’ni üstlenmiştir. 2008 yılından itibaren ise Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Yayın Danışma Kurulu Üyeliği görevi devam etmektedir.

Anadolu Arkeolojisinin gelişimi ve iyi anlaşılmasına yönelik verdiği katkıları ve inanılmaz heyecanıyla Prof. Dr. Armağan Erkanal, üniversitelerimizde ve aynı zamanda farklı üniversitelerde görev yapan çok sayıda akademisyen ve çeşitli kurumlarda çalışan arkeologlar yetiştirmiştir. Bu bağlamda, Cumhuriyet Dönemi eğitimcilerinden Fadıla Öktü ve eşi Necmettin Öktü ailesine ait Bahçelievler’deki evlerinin uzun yıllar boyunca arkeolojik çalışmaların yürütüldüğü bir bilim merkezi olarak kullanılmasını sağlamıştır. Söz konusu merkez öğrencilerin, genç arkeologların yetişmesinde hem teknik, hem de oluşturulan kütüphane ile nitelikli bir çalışma ortamı sağlamanın yanı sıra, yerli ve yabancı bilim adamları için de konaklama ve bilimsel bağlantıların yapıldığı bir merkez haline dönüştürülmüştür.

Prof. Dr. Armağan Erkanal’ın Ege’den Mezopotamya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada ilgi alanları, farklı bölgelerdeki bilimsel kazı ve araştırmaları yanında, gliptik ve müzecilik gibi konularla da kendisini göstermiş ve bu deneyimlerini paylaşarak arkeoloji dünyasına olan katkılarını sürdürmüştür.Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
Web sayfasından sorumlu kişi : Enver GÜNEŞ (enver@hacettepe.edu.tr)