İdari Personel

Fakülte Sekreteri:
Gülnihal DOĞRUYOL ASLAN
E-posta: nihala@hacettepe.edu.tr
Telefon: 0312 297 68 10

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
Web sayfasından sorumlu kişi : Tuğçe ÖZTÜRK (tugceacr@hacettepe.edu.tr)