Kanun ve Yönetmelikler
 • Önlisans, Lisans Yönetmeliği : (PDF)
 • Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği : (PDF)
 • 2019-2020 Yılı Akademik Takvimi : (PDF)
 • Akademik Danışmanlık Esas ve İlkeleri : (PDF)
 • Öğrenci Disiplin Yönetmeliği : (PDF)
 • Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi : (PDF)
 • Çift Anadal Programı Yönergesi : (PDF)
 • Yandal Programı Yönergesi : (PDF)
 • Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik : tıklayınız...
 • Hacettepe Üniversitesi'nde Kurum İçi Yatay Geçiş Yapacak olan öğrencilerin başvurularında kullanılacak olan önkoşullar, kriterler ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki Senato Kararı : tıklayınız...
 • Hacettepe Üniversitesi'ne Kurumlararası Yatay Geçiş Yapacak olan öğrencilerin başvurularında kullanılacak olan önkoşullar, kriterler ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki Senato Kararı : tıklayınız...