Koordinatörlükler

Erasmus ve Erasmus Staj Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Alev KARADUMAN, Koordinatör , İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Eylem AKSOY ALP, Koordinatör Yardımcısı, Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü

Mevlana ve Farabi Koordinatörü
Prof. Dr. Birsen ŞAHİN KÜTÜK, Sosyoloji Bölümü

Fakülte Spor Faaliyetleri Komitesi
Doç.Dr. Erkan ZENGİN, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dr.Öğr.Üyesi Sedat ŞAHİN, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü