Koordinatörlükler

Erasmus ve Erasmus Staj Koordinatörü
Doç. Dr. Alev KARADUMAN, Koordinatör , İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Eylem AKSOY ALP, Koordinatör Yardımcısı, Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü

Mevlana ve Farabi Koordinatörü
Prof. Dr. Birsen ŞAHİN KÜTÜK, Sosyoloji Bölümü

Spor Faaliyetleri Komitesi
Doç. Dr. Alev KARADUMAN   Komite Başkanı (Dekan Yardımcısı)
Doç.Dr. Erkan ZENGİNKomite Üyesi(Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü)
Dr. Öğr. Üyesi Sedat ŞAHİN Komite Üyesi(Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü)
Araş.Gör.Buse ŞEN ERDOĞAN Komite Üyesi(İngiliz Dilbilimi Bölümü)
Araş.Gör. Esin ÖZGE ESEN Komite Üyesi(İngiliz Dilbilimi Bölümü)
Araş.Gör. Hüssam Serhat DAŞÇI Komite Üyesi(Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü)
Araş.Gör. Tolga Kaan KIYAK Komite Üyesi(Arkeoloji Bölümü)