Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Amfi ve Salonlarını Kullanma Kuralları

 • 1. Edebiyat Fakültesine ait amfi ve salonlarının tahsisi Edebiyat Fakültesi Dekanlığının yetkisindedir.
 • 2. Edebiyat Fakültesi Dekanlığına ait amfi ve salonları kullanmak için Dekanlık makamına yazılı olarak başvurulması ve izin alınması zorunludur.
 • 3. Gerçekleştirilmesi düşünülen etkinlik üniversitemize bağlı bir bölüm tarafından düzenleniyor ise, izin için başvuru Bölüm Başkanlığı tarafından yapılmalıdır.
 • 4. Gerçekleştirilmesi düşünülen etkinlik, SKS'ye bağlı öğrenci toplulukları tarafından düzenlenecek ise, izin için başvuru topluluk danışmanı öğretim elemanı tarafından yapılır.
 • 5. Gerçekleştirilmesi düşünülen etkinlik, üniversitemize bağlı olmayan kurumlar tarafından düzenleniyor ise, izin için başvuru etkinlik sorumlusu tarafından yapılır.
 • 6. İzin başvurusunda etkinliğin konusu, adı, amacı, günü ve saati açık bir biçimde belirtilmelidir. (Bkz. İzin Formu)
 • 7. Amfi ve salonların tahsisi için talepler mesai saatleri, gece, hafta sonu olmak üzere üç ayrı biçimde yapılabilmektedir.
 • 8. Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, başvuruları etkinliğin içeriğine, salonların durumuna, öğretim programına ve etkinlik takvimine göre değerlendirir. Dekanlık, bu koşulları göz önünde bulundurarak salon tahsis edip etmemekte serbesttir.
 • 9. Mesai saati içindeki etkinlikler, mesai saati bitmeden önce sonlandırılmalı, amfi ve salon anahtarları Dekanlık makamındaki sorumlu kişiye teslim edilmelidir.
 • 10. Mesai sonrası ve hafta sonu için verilen izinlerin bitiminde, amfi ve salonların anahtarları bina güvenlik sorumlusuna teslim edilir.
 • 11. Alınmış olunan izin ve anahtar, başka topluluk ve gruplara devredilemez.
 • 12. Gerçekleştirilemeyecek olan etkinliklerin neden yapılamayacağını belirten etkinlik iptal dilekçeleri ivedilikle (en geç etkinlikten bir gün önce) Dekanlık makamına verilmelidir.
 • 13. Etkinlik sonrasında, kullanılan amfi ve salonlar temiz, hasarsız ve düzenli bir şekilde Dekanlık yetkilisine teslim edilmelidir.
 • 14. Meydana gelen hasarlar, Dekanlık yetkilisi tarafından bir tutanakla belirlenir ve bu hasar amfi ve salonlarını kullanan topluluk ve/veya bölümlerden tazmin edilir.
 • 15. İzin isteyen bir topluluk, bölüm ve/veya kuruluş yukarıdaki kuralları kabul etmiş sayılır.
 • 16. Yazılmış olan bu kurallara uymayan bir topluluk, bölüm ve/veya kuruluşlara bir daha amfi ve salon tahsisi yapılmaz. Gerekli görülen hallerde soruşturma açılır.
Amfi ve Salon Kullanma İzin Formu: docx
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
Web sayfasından sorumlu kişi : Enver GÜNEŞ (enver@hacettepe.edu.tr)