Edebiyat Fakültesi Bölümleri Çift Anadal Programları
BÖLÜM ADI

ÇİFT ANADAL YAPTIĞI BÖLÜM

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

İktisadi ve İdari Bil.Fak. Türkçe İktisat Bölümü

Felsefe Bölümü

Sosyoloji Bölümü

Biyoloji Bölümü

Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Fransızca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü

Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı

 

İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı

Almanca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı

Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü

Tarih Bölümü

İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı

Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı

Almanca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı

Almanca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı

Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı

İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı

Sanat Tarihi Bölümü

Tarih Bölümü

Sosyoloji Bölümü

Felsefe Bölümü

Tarih Bölümü

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

Tarih Bölümü

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Türk Halkbilimi Bölümü

Türk Halkbilimi Bölümü

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Tarih Bölümü

Sosyoloji Bölümü

Sanat Tarihi Bölümü

Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
Web sayfasından sorumlu kişi : Tuğçe ÖZTÜRK (tugceacr@hacettepe.edu.tr)