Tarihçe

Kuruluşunun ellinci yılını kutlamakta olduğumuz Hacettepe Üniversitemizin öğrenci ve bölüm sayısı bakımından en büyük fakültelerinden biri olan Edebiyat Fakültemiz, 1967-1968 öğretim yılında Fen ve Sosyal Bilimler Fakültesi adıyla kurulmuştur. Bununla birlikte Hacettepe Üniversitesinin başlangıcı sayılan ve 2 Şubat 1954 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı olarak Prof. Dr. İhsan Doğramacı tarafından kurulan Çocuk Sağlığı Kürsüsü ve sonrasında 1957 yılında yapılandırılan Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve Hastanesi ile ilgili bugün Fakültemizin bölümleri olan kimi birimlerin kuruluşu o yıllara uzanmaktadır.

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Bunlardan ilki olan Psikoloji Bölümümüzdür. Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve Hastanesinin 1957 yılında Sıhhiye yerleşkesinde kurulmasıyla başlayan süreçte Psikoloji Bölümü ilk kez Ankara Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi içinde kurulmuş, 1964 yılında Temel Bilimler Yüksek Okulu, 1967 yılında Fen ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve daha sonra Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde konumlanırken, 1982 yılından günümüze kadar Edebiyat Fakültesi içinde yer almıştır. Bölümümüz 1974 yılında Beytepe Yerleşkesindeki bugünkü binasına taşınmıştır. Kuruluş yıllarında doktora eğitimini ABD’de tamamlayan öncü bir grup bilim insanı ve araştırmacı psikolojinin değişik alanlarında zamanın güncel bilgi ve teknikleri ile bilgi birikimlerini bölümümüze taşıyarak bilimsel açıdan sağlam bir temel oluşturmuşlardır. Psikoloji Bölümümüzün kurucusu Prof. Dr. Feriha Baymur’dur.

Psikoloji Bölümümüz lisans programı ilk mezunlarını 1968 yılında vermiştir. 1970’li yıllarda doktora derecelerini yurt içinden ve dışından almış pek çok değerli araştırmacı bölümümüze dâhil olmuştur. Psikolinguistik alanında Doğan Cüceloğlu, sosyal psikoloji alanında Ali Gitmez, Erhan Yasar, Olcay İmamoğlu, Ayhan (William) Le Compte ve Orhan Aydın; gelişim psikolojisi alanında Rüveyde Bayraktar ve Güney Le Compte; okul psikolojisi alanında Shirley Epir ve deneysel psikoloji alanında Sirel Karakaş bu dönemde bölümümüze katılmışlardır. Aynı dönemde kadrosu üniversitemiz Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda bulunan klinik psikolog Işık Savaşır klinik psikoloji alanında ilk lisansüstü programımızı başlatmıştır. Gerek kuruluş ve gerekse gelişme döneminde Bölümümüze Fullbright Programı kanalıyla gelen yabancı öğretim üyelerimiz ve elemanlarımız da (J. Loys, Francis Clark, Samuel Strolly, Joe Dodds, Van Eial, Joe Miller, Nuran Miller, İnci Terry, Richard Terry, Jimmy Mikawa, Dr. Fisher, Dr. Broadbent, K.D. Feigenbaum ve görece daha yakın zamanda Carnot Nelson olmuştur. Kuruluşunun ilk yıllarında Psikoloji Bölümünde lisans programına ek olarak genel psikoloji ve uygulamalı psikoloji alanlarında yüksek lisans ve 1970’li yıllarda ise doktora eğitimi başlamış olup, öğretim elemanlarımız da olan Perin Yolaç, Ayşe Yalın, Buket Erkal, Rükzan Eski, Suna Tevruz, Sirel Karakaş ve Deniz Şahin lisansüstü programların ilk mezunlarıdır.

Doktora eğitimiyle birlikte bölümümüz gelecekteki araştırmacı kadrolarını kendi bünyesinde yetiştirmeye başlamıştır. Ulusal ve uluslararası çapta tanınmış isimler olan Edip Emil Öymen ve Üstün Dökmen psikolojide lisans derecelerini, Gündüz Vassaf ve Jenny White ise yüksek lisans derecelerini bölümümüzden almışlardır. Anılan isimlerin yanı sıra bölümümüzün yetiştirdiği pek çok değerli uygulamacı ve bilim insanı ülkemizin çeşitli kurumlarında üst düzey görevlerde bulunmaktadır. Ek olarak, mezunlarımız devlet ve vakıf üniversitelerinin psikoloji bölümlerinin kurulmasında, kadrolarının geliştirilmesinde ve psikolojinin ülke çapında tanınmasında önemli rol oynamıştır. Sırasıyla, Prof. Dr. Feriha Baymur (Kurucu Başkan), Dr. İffet Dinç, Prof. Dr. Hüsnü Arıcı ve Prof. Dr. Orhan Aydın, Prof. Dr. İhsan Dağ Bölüm Başkanlarımız olarak görev yapmışlardır. 2017 yılında Prof. Dr. Banu Cangöz Bölüm Başkanı olmuştur.

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

Sosyoloji Bölümümüz 1964 yılında Prof. Dr. Nihat Nirun’un başkanlığında kurulmuştur. Bilimsel bilgi ve anlayışın herkes için adil, barışçı, müreffeh ve güvenli bir dünyanın yaratılması ve sürdürülmesi yolunda ilerletilmesi vizyonuyla çalışmalarını yürüten Sosyoloji Bölümünün misyonu toplumsal yaşamın oluşum, değişim ve dönüşüm dinamiklerini hem yerel hem küresel düzeyde anlayan, açıklayan, yorumlayan ve eleştiren sosyologlar yetiştirmek; toplumsal sorunların tespiti ve çözümüne yönelik sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik politikalar üretilmesine bilimsel katkı sağlamaktır.

Günümüze kadar sırasıyla Prof. Dr. Nihat Nirun, Prof. Dr. Ahmet Yörükoğlu, Prof. Dr. Rıfat Önsoy, Prof. Dr. M. Cihat Özönder, Prof. Dr. Tülin İçli, Prof. Dr. Gülay Arıkan, Prof. Dr. Nevin Güngör Ergan ve Prof. Dr. Aylin Görgün Baran Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmüşlerdir. Aralık 2015 tarihinden itibaren Bölüm Başkanlığı Prof. Dr. Esra Burcu Sağlam tarafından yürütülmektedir.

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümümüz, 1965-66 öğretim yılında Tıp Fakültesi bünyesindeki Temel Bilimler Yüksekokuluna bağlı “İngiliz Filolojisi” adıyla kurulmuştur. Bölümün kurucusu ve ilk Bölüm Başkanı Dr. Emel Sönmez’dir (Doğramacı). 1966-1967 öğretim yılında Bilim Uzmanlığı ve Doktora programlarını Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Fakültesi bünyesinde açan Bölümümüz, Hacettepe Üniversitesinin 1967’de ayrı bir üniversite olarak resmen kurulması ile Fen ve Sosyal Bilimler Fakültesi içinde yer almış ve Türkiye’de ilk olarak “İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü” adını almıştır. Daha sonra 1968-69 akademik yılında Sosyal ve İdari Birimler Fakültesinin bir bölümü olmuştur.

Kuruluş ve ilk gelişme aşamasını Sıhhiye’deki yerleşkede yaşayan Bölümümüz, 1975 yılında Beytepe Yerleşkesine taşınmıştır. 1983 yılında Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü içinde İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı olarak dokuz bölümden oluşan Edebiyat Fakültesi içinde yer alan Bölümümüz, 1993 yılında Anabilim Dalı statüsünden çıkarak Bölüm olmuştur. Aynı akademik yılda, İngiliz Kültürü ve Edebiyatı alanında bugünkü adı Journal of British Literature and Culture olan, yılda bir sayı olarak yayınlanan hakemli bir dergi hayata geçirilmiştir. Bu dergi Türkiye’de sadece İngiliz Edebiyatı alanında yayın yapan tek süreli yayındır. Aynı yılda İngiliz Edebiyatı yüksek lisans programına ilaveten Türkiye’de bir ilk olarak İngiliz Kültür Araştırmaları Yüksek Lisans programı başlatılmıştır. Daha sonra bu alanda ilk yüksek lisans mezunlarının verilmesiyle İngiliz Kültür Araştırmaları Doktora Programı başlatılmıştır.

FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümümüzün de kuruluşu Fakültemizden öncedir. 1965 yılında kurulan Bölümümüz 1968 yılında lisans programına başlamıştır. Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü, Fransız edebiyatını ve kültürünü disiplinler arası bir temelde çeşitli boyutlarıyla öğreterek, öğrencinin Batı kültürüne bilimsel ve çağdaş bir biçimde yaklaşımını sağlamayı; kamu ve özel sektör kurumlarının yabancı dil alanında nitelikli eleman ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır.

ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümümüz 1967 yılında Prof. Dr. Yaşar ÖNEN tarafından kurulmuştur. Bölümün amacı, Almanca konuşulan ülkelerin dilleri, edebiyatları ve kültürleri alanında dil bilim ve edebiyat bilim çerçevesinde araştırmalar yapmak, Almanca öğretim yöntemlerini geliştirmek ve bu konularda uzmanlar yetiştirerek, gerek bilimsel çalışma, gerekse uygulama alanlarında ülkemizin nitelikli eleman ihtiyacına cevap vermektir. Bölümün bir diğer amacı da Türkçe ve Almanca konuşulan ülkelerin dil ve kültür özelliklerini araştırmak suretiyle bu toplumların birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlayacak çözümler üretmektir.

SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ

Sanat Tarihi Bölümümüz 1967 yılında Ord. Prof. Dr. Suut Kemal Yetkin tarafından kurulmuştur. 1968-1969 döneminde öğretime bağlayan Bölümümüz 1982 yılında Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölümü adını almıştır. 1988 yılına gelindiğinde Sanat Tarihi ile Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi olmak üzere iki ayrı ana bilim dalına dönüşmüştür. Daha sonra 1997 yılında Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Sanat Tarihi Bölümü olmuş ve kendi içinde Türk ve İslam Sanatı, Bizans Sanatı, Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat olmak üzere üç ana bilim dalına ayrılmıştır.

Sanat Tarihi Bölümünün amacı, sanat tarihi eğitimini geniş bir kültür çerçevesi içinde yürüterek öğrenciye etkin bir sanat görüşü kazandırmak ve ülkemizde çok gerekli olan sanat tarihi eğitimini yetki ile uygulayabilecek, sanat eserini koruma ve değerlendirmede yararlı olabilecek araştırmacılar yetiştirmektir.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüz, 1969 yılında Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Prof. Dr. Şükrü Elçin tarafından kurulmuştur. Öncelikle Bölümün öğretim üyesi gereksinimini karşılamak amacıyla 1969-1974 yılları arasında Türk Dili ve Türk Edebiyatı alanlarında doktora programı yürütülmüştür. 1975 yılından itibaren de lisans ve yüksek lisans programlarında çalışmalara başlanmıştır.

Bölümün tarihindeki en önemli değişiklik Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne bağlı ana bilim dalı olarak çalışmalarını yürüten Türk Halkbilimi Ana Bilim Dalının 2013 yılında bağımsız bir bölüm hâline gelmesidir.

Bölümümüze 1969-1983 yılları Prof. Dr. Şükrü Elçin başkanlık etmiştir. Bölüm kurucusu Prof. Dr. Elçin'in emekli olmasından sonra Prof. Dr. Talat Tekin bölüm başkanlığına getirilmiştir. Onu takiben Prof. Dr. Umay Günay bölüm başkanlığı görevine atanmıştır. Bölüm başkanlığı görevini 1996-2005 yılları arasında ve 2008 yılında kısa bir süre olmak üzere Prof. Dr. Dursun Yıldırım yürütmüştür. Prof. Dr. Tulga Ocak, bölüm başkanlığı görevini 2005-2009 yılları arasında gerçekleştirmiştir. 2009-2010 yılları arasında bölüm başkanlığı görevini Prof. Dr. Bilge Ercilasun sürdürmüştür. 2010-2013 yılları arasında ise bölüm başkanlığı Prof. Dr. Âbide Doğan tarafından yürütülmüştür. 2013-2016 yılları arasında bölüm başkanlığı görevini Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın yapmıştır. Ağustos 2016’da bölüm başkanlığı görevini devralan Prof. Dr. Dilek Yalçın-Çelik bu görevi hâlen sürdürmektedir.

Bölüm programımızın amacı, Türk dili ve edebiyatı metinlerini başlangıçtan günümüze kadar edebî ve filolojik bağlamda değerlendirip öğrenciye kazandırmak, onlara bu ürünlerin Türk kültürünün oluşum ve gelişimindeki vazgeçilmezliklerini akademik düzeyde öğretmek; Türk dili ve edebiyatı alanında ülkenin ihtiyaç duyduğu bilim adamlarını, uzmanları ve öğretmenleri yetiştirmektir. Türk dil ve edebiyatının, tarihi ve coğrafi çerçevede öğrenciye iletilmesi bu programın temel hedefleri arasındadır. 2014 öğretim döneminden itibaren Türk İşaret Dili, Uygulamalı Diksiyon, Editörlük Redaktörlük, İş Yerinde Etkili Türkçe gibi yeni derslerle öğretim programı güncellenmiştir.

FELSEFE BÖLÜMÜ

Felsefe Bölümümüz, Türkiye’de üçüncü Felsefe Bölümü olarak Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 1969 yılında, Rektör Prof. Dr. İhsan Doğramacı ile dönemin dekanı Prof. Dr. Osman Okyar’ın destekleriyle, üniversitenin diğer bölümlerine servis dersleri veren bir bölüm olarak Dr. İoanna Kuçuradi tarafından kurulmuştur. Dr. Kuçuradi, bu tarihten 2003 yılına dek bölüm başkanlığını yürütmüştür. Bölüm Başkanlığı görevini, 2003-2006 yılları arasında Prof. Dr. Harun Tepe, 2006-2012 yılları arasında Prof. Dr. Kurtuluş Dinçer üstlenmiştir. 2012 yılından bu yana Prof. Dr. Cemal Güzel Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Bölümün kuruluş amacı, yaptığı eğitim, öğretim ve araştırmalarla, kişisel ve toplumsal yaşamda olduğu kadar çeşitli araştırma alanlarında felsefî bilgiye olan ihtiyacın bilincine varılmasını sağlamak; böylece felsefenin ülkemizin gelişmesinde etkili kılınmasına yardımcı olmak biçiminde dile getirilebilir.

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ

Antropoloji Bölümümüz, Üniversitemizin de kurucuları arasında yer alan Prof. Dr. Bozkurt Güvenç tarafından 1971'de kurulmuştur. Kuruluş amacı insanı bütüncü bir yaklaşımla incelemek, anlamak ve anlatmak olan bölümümüz, kuramsal ve uygulamalı çalışmalar doğrultusunda öğrenciye antropolojik bir temel kazandırmayı hedeflemiştir. Bu amaçla Yüksek Lisans Programında 1971 yılı, Doktora Programı ise 1972 yılından beri eğitim vermektedir. Antropoloji Bölümü’nün yürüttüğü Lisansüstü programlarında hâlihazırda kayıtlı 30’u aşkın öğrenci yer almaktadır. Bölümümüz programlarımıza Türkiye’deki çeşitli üniversitelerden gelen öğrencilere ek olarak İngiltere, İtalya, Japonya, Kore, Azerbaycan, İran, Etiyopya, Benin, Kazakistan, Kırgızistan gibi ülkelerden katılan öğrencilerle, üniversitemizin en kozmopolit ve uluslararası işbirliği sürdüren bölümleri arasında yer almaktadır. Öğrencilerimiz aldıkları yüksek düzey eğitimleri sayesinde dünyanın ileri gelen üniversitelerinden kabul alıp eğitimlerini üst düzeye taşıyabilmektedirler.

Bölümümüz, kurucusu Prof. Dr. Bozkurt Güvenç ve Prof. Metin Özbek uzun süre idari görevleri yerine getirmişlerdir. Bu hocalarımıza ek olarak Prof. Dr. Ali Rıza Balaban, Doç. Dr. Yalçın İzbul, Prof. Dr. Akile Gürsoy, Prof. Dr. N. Serpil Altuntek, Prof. Dr. A. Tayfun Atay, Doç. Dr. Erhan G. Ersoy, Prof. Dr. Suavi Aydın, Doç. Dr. Sibel Özbudun-Demirer ve Yrd. Doç. Dr. Balkı Aydın-Şafak bölümümüzde sürdürülen akademik çalışmalara uzun süre katkılar sağlayarak akademik niteliklerinin gelişmesine ve tanınırlığına katkı sağlamışlardır.

TARİH BÖLÜMÜ

Tarih Bölümümüz 1971 yılında Prof. Dr. İ. Ercümend Kuran tarafından kurulmuştur. Lisansüstü eğitim-öğretim faaliyeti 1972-1973, lisans programı ise fiilen 1976-77 öğretim yıllarında başlamıştır.

Bölümün amacı, bütüncü ve mukayeseli bir yaklaşımla, çağdaş teknolojilerden yararlanarak, insanlık tarihinin ve Türk tarihinin özellikle yakın zamanlar başta olmak üzere bütün dönemlerini dünya tarihi çerçevesinde bilimsel esaslara göre araştırıp incelemek, yeni araştırma yöntemleri geliştirmek, ayrıca lisans düzeyinde tarih alanında araştırmalar yapabilecek, arşivler, kütüphaneler ve benzeri tarih ve enformasyonla ilgili çeşitli kuruluşlarda çalışabilecek elemanlar yetiştirmek ve tarih öğretmeni olmayı hedefleyen öğrencilere bunun için gerekli olan tezsiz yüksek lisans programı öncesinde alan bilgisi kazandırmaktır. Bölümde İ. Ercüment Kuran Seminer Kitaplığı ve çevrimiçi arge laboratuvarı bulunmaktadır.

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümümüzde 1972 yılından bu yana lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir. Bölümümüz yazılı, basılı ve elektronik ortamlarda bulunan bilginin toplum tarafından kullanılması ve en üst düzeyde yararın elde edilmesi için uygun bilgi sistem ve hizmetlerini tasarlama, oluşturma ve işletme becerileri taşıyan bilgi profesyonelleri yetiştirmeyi ilke edinmiştir.

İNGİLİZ DİLBİLİMİ BÖLÜMÜ

İngiliz Dilbilimi Bölümümüz 1972 yılında Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi çatısı altında bulunan İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne bağlı lisans/lisans-üstü düzeyde eğitim veren bir gece izlencesi olarak öğretime başlamıştır. 1982 yılında ise, Yüksek Öğretim Kurumunun yeniden yapılandırma çalışmaları içinde Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümünün "anabilim dalı" olmuştur. 1994 yılında "bölüm" olarak yapılanmış, dil çalışmalarına getirdiği bilimsel bakış açısıyla ve yetiştirdiği lisans ve lisans-üstü öğrencilerle Türkiye´de dilbilimin bir sosyal bilim alanı olarak tanınmasına önemli katkılar sağlamıştır. Türkiye´deki ilk dilbilim bölümüdür. Bölümümüzün temel amacı yaşamımızın her alanında kullandığımız dilin yapısal ve işlevsel özelliklerini kuramsal ve uygulamalı derslerle öğretmek; eleştirel düşünebilen, araştıran, üreten, dilbilim alanında olduğu kadar Türkçenin ve İngilizcenin kullanımında yetkin bireyler olarak öğrencilerimizi geleceğe hazırlamaktır.

AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümümüz 1979 yılında İngiliz Dili ve Edebiyatı programı içinde yüksek lisans ve doktora düzeyinde, 1982 yılında ise Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümünde Prof. Dr. Emel Doğramacı, Prof. Dr. Gönül Uçele, ve Doç. Dr. Saadet Bozkurt’un öncülüğünde Amerikan Edebiyatı Anabilim Dalı adı altında lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamış, 1994 yılında ise bölüm olarak yapılandırılmıştır. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye'de Amerikan Etütleri alanında öğretim yapan ilk bölüm olma özelliğini taşımaktadır.

MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ

Mütercim-Tercümanlık Bölümümüz, Prof. Dr. Yüksel Bozer’in Rektörlüğü döneminde Yabancı Diller Yüksekokuluna bağlı olarak 1982 yılında kurulmuştur. Bölüm bünyesindeki İngilizce Anabilim Dalı 1982, Fransızca Anabilim Dalı 1992, Almanca Anabilim Dalı ise 2007 yılında yer almıştır. Kurucu Bölüm Başkanı Doç. Dr. Saadet Bozkurt’tur. Daha sonra sırasıyla Prof. Dr. Deniz Bozer, Prof. Dr. Berrin Aksoy, Prof. Dr. Ayfer Altay ve Prof. Dr. Sibel Bozbeyoğlu bölüm başkanlığı yapmıştır. 2017 yılında Prof. Dr. Mümtaz Kaya bu göreve gelmiştir.

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

Arkeoloji Bölümümüz, Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölümü içerisinde anabilim dalı olarak lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında 1982 yılından itibaren öğretim vermeye başlamıştır. Prof. Dr. Armağan Erkanal’ın 1989 yılında girişimleriyle Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölümünde, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı kurulmuş, 1997 yılında ise, Arkeoloji Bölümü olarak yeniden yapılandırılarak öğrenim vermeye başlamıştır. Arkeoloji Bölümü altında, Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi ile Klasik Arkeoloji Anabilim Dalları oluşturulmuştur. Bu süreçte lisans eğitim-öğretim programı Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim dalı altında sürdürülmüştür. 2001 yılında Türkiye genelinde Arkeoloji bölümlerinde anabilim dallarının kaldırılmasından sonra Eşit Ağırlıklı Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi ve Klasik Arkeoloji dallarını içine alan ortak bir lisans programı oluşturulmuştur. Söz konusu program halen devam etmektedir.

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümümüz, Haziran 2012 tarihinde Prof. Dr. Emine Yılmaz tarafından kurulmuştur. Öğretime 2013-2014 öğretim yılında yüksek lisans programıyla başlayan bölümümüz, 2014-2015 öğretim yılında da lisans öğrencilerini de almaya başlamıştır.

TÜRK HALKBİLİMİ BÖLÜMÜ

Bölüm olarak 2013 yılında yapılandırılan Türk Halkbiliminin temel bilimsel nüvesi olan Türk Halk Edebiyatı kürsüsü, Prof. Dr. Şükrü Elçin tarafından 1969 yılında kurulmuştur. Türk Halk Edebiyatı kürsüsü 1982 yılında Prof. Dr. Dursun Yıldırım tarafından Türk Halkbilimi Anabilim Dalına dönüştürülmüştür. Türk Halkbilimi Anabilim Dalı 2013 yılında Türk Halkbilimi Bölümü haline getirilmiştir. 2012 yılından itibaren Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu başkanlığında eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye’de halkbilimi çalışmalarının akademik ortamda yeni bir boyut kazanmasını sağlayan ve bugün pek çok üniversitede açılmış olan Türk Halkbilimi Anabilim Dalları ve bölümlerinin ilki ve modeli olan Bölümümüz, pek çok değerli akademisyenin yetiştiği bir merkez olarak görülmektedir.


Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
Web sayfasından sorumlu kişi : Enver GÜNEŞ (enver@hacettepe.edu.tr)