Erasmus->Koordinatörler

Fakültemiz Erasmus Koordinatörleri ve Avrupa Birliği Koordinatörlüğü görevlileri ile  yapılan toplantı sonucunda, Koordinatörlerimiz için Erasmus Öğrenci Değişim Programında izlenmesi gereken bir yol haritası  hazırlanmıştır.

Koordinatörler İçin:
1. Erasmus Yol Haritası
2. a) Erasmus İzin Dilekçesi (Öğrenim Anlaşmasız)
2. b) Erasmus Öğrenim Anlaşması Ekleme Yazısı
3. Erasmus Öğrenim Belgesi
4. Erasmus İzin Dilekçesi (Öğrenim Anlaşmalı)
5. Erasmus Ekle/Sil Dosyaları: Changes / Duration
6. Erasmus Dönüş Eşdeğerlik Yazısı
7. Erasmus Dönüş Eşdeğerlik Formu
8. Staja giderken
9. Staj dönüşü