Personel İşleri Birimi
 • 2547 sayılı kanunun 33 görevlendirme formu : (word)
 • 2547 sayılı kanunun 39 görevlendirme formu (yurtdışında görevlendirilmesi) : (word)
 • 31.madde öğretim görevlisi süre uzatma formu : (word)
 • 33.madde kadrosunda görev yapan araştırma görevlileri için süre uzatma teklif formu : (word)
 • 38.maddeye göre görevlendirilecek öğretim elemanları için : (word)
 • 39.maddeye göre yurt dışı etkinliklere katılım formu : (word)
 • Aile durumu bildirimi : (word)
 • Banka beyan formu : (word)
 • Docentlik atamalari sözlü sınav tutanağı : (word)
 • Dönem ders yükü onay formu : (excel)
 • Doğum yardımı başvuru formu : (word)
 • Görev talep formu : (word)
 • İdari personel hususi pasaport formu (idari) : (word)
 • Akademik personel hususi pasaport formu (akademik) : (word)
 • Kadro başvuru formu : (word)
 • Kadro takas talebi formu : (excel)
 • Kadro talep formu : (excel)
 • Mal bildirimi formu : (excel)
 • Ögretim Üyelerinin Diğer Yükseköğretim Kurumlarında Görevlendirilme Talep Formu : (image)
 • Öğretim elemanı kadrolarına başvurularda jüri değerlendirme formu : (excel)
 • Öğretim elemanı kadrolarına başvurularda jüri ön değerlendirme formu : (excel)
 • Personel dairesi başkan yardımcılığına : (word)
 • Sözleşmeli personel pasaport : (word)
 • (yeni) Jüri Üyelik Ücreti : (PDF)
 • (yeni) İlişik Kesme Formu : (PDF)
 • (yeni) Hizmet Pasaportu : (word)
 • (yeni) Aile Yardım Bildirimi : (word)
 • (yeni) 40-a-d Maddesi Görevlendirme Formu : (PDF)
 • (yeni) Teknokent Görev Talep Formu : (excel)
 • (yeni) Arş.Gör.İlan Metni : (word)
Mali İşler Birimi
 • Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi : (excel)
 • Hesap Bildirim Formu : (word)
Fakülte Salonlarını Kullanma
 • Salon Kullanma Formu : (pdf)
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
Web sayfasından sorumlu kişi : Tuğçe ÖZTÜRK (tugceacr@hacettepe.edu.tr)